Vår "Story"

image140

Varifrån fick vi idén?

Det hela började när Jönköpings Kommun bad Jönköping Roddsällskap att ordna en tipspromenad runt Munksjön. 

"Absolut" sade Carter, som satte på klubbens styrelse.


Har du någonsin anordnat en tipspromenad? Då vet du hur mycket arbete det är och när vår klubb fick uppdraget att ordna med tipspromenad och vi insåg allt arbete så ställde vi oss frågan - finns det inget smidigare sätt!!! 


Därifrån utvecklades Xrundan. 

Chansen att främja motion och en underbar svensk tradition

Det finns många föreningar som tack och lov mäktar med att ordna tipsrundor. 

Skulle man kunna göra det möjligt för ännu FLER föreningar att driva en tipsrunda? 

-och tänk om man dessutom skulle kunna få fler folk att gå ut och motionera även på vardagar? 

Det kändes som att det borde vara ett nytt kul sätt för föreningar att tjäna pengar.

Utveckling av en idé

Från idéns ursprung 2014 fram till februari 2018 då appens godkännandes har vi fått fått hjälp och stöd av bl.a. Almi Företagspartner och Science Park Jönköping. 


Nu är det 2019 och föreningar använder Xrundan till sina tipsrundor samtidigt är Xrundan tillgänglig 7 dagar i veckan och deltagare har gått över 11 000km!

Vår målsättning

Att folk i alla ålder ha lite kul och få lite motion samtidigt som de lära sig kanske något nytt och intressant. 

Att kommunen ser investeringen i en Xrunda-anläggning som ett effektiv sätt att främja/orsaka motion bland invånare. 

Dessutom hoppas vi att fler föreningarna ser detta som en möjlighet att själva kunna driva en "tipspromenad". Vi hoppas också att föreningarna inser hur kul och enkelt detta är för en klubb att dra in lite extra pengar även om man inte är en "värdförening". Framför allt hoppas vi att Xrundan kommer locka ut många till lite kul motion. 


Vi hoppas ni vill vara med!

Vem grundade Xrundan?

Carter Arnold

Förre ordförande Jönköpings Roddsällskap 2012-2017

Styrelsemedlem, Jönköpings Roddsällskap 2018-

Styrelse ledamot, Svenska Roddförbundet 2014-2016


Mia Arnold

Har alltid varit aktiv i föreningar av olika slag, både i Sverige och USA. Senaste förening är Jönköpings Roddsällskap och är där bl.a. uthyrningsansvarig för klubben.

Aktiv "Master" roddare med 3 roddmaraton under bältet


**Vi har fått mycket hjälp och support från vänner och kommunfolk som tycker om idén.